Kurier Warszawski na wiślanej fali …

Ostatni kwartał poświęcamy publikacjom dotyczącym długofalowych działań i dalszych celów Fundacji.


Ukazał się unikalny, „wiślany” numer periodyku „Kurier Warszawski” , w którym można przeczytać kilkanaście różnorodnych artykułów o Wiśle, m.in.: o jej skarbach, zawodach wiślanych i piasku, kulturze Urzecza, podróżach wiślanymi parowcami, wizycie cara Mikołaja II nad Wisłą, o mostach, o czasach, kiedy rzeki nie było, o plaży romantycznej i architekturze nadwiślańskiej. Jeden z autorów zaprasza na wycieczkę do pięknego  Płocka. Prof. Magdalena Kachniewska pisze o różnych pomysłach na Wisłę. A całość spinają klamrą  wywiady z marszałkiem Adamem Struzikiem, szefem Fundacji Rok Rzeki Wisły Robertem Jankowskim i burmistrzami  Wawra i Pragi Południe. Blisko 50 stron o Wiśle. Gazetę można zdobyć w „Empikach” i  punktach „Kolportera” .

Kurier Warszawski, wrzesień 2017