Nasze działania – 10 wybranych inicjatyw

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać.  Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju.


Projekty z rekomendacją – zapraszamy na spotkanie w Warszawie i warsztaty:

Józefów n/Wisłą: Wisła – ludzie i ptaki
Magnuszew: Rok Rzeki Wisły w Gminie Magnuszew
Królewski Las:  Rekultywacja portu w Królewskim Lesie
Leoncin: Nasza Wisła
Smoszewo: Wiślane spotkania
Czerwińsk: Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą
Dobrzyków: Ludzie Wisły dla lokalnej społeczności
Stara Biała: Sprzatanie brzegów Wisły
Nowy Duninów: Zakochana wiślana melodia
Dobrzyń n/Wisłą:  Dom muzyki Wisły  

 


Projekty bez rekomendacji – pozostańmy w kontakcie:

Dobrzyń n/Wisłą: Wędkarstwo – moja pasja -> (lista rezerwowa)
Puławy:  Zawody rekreacyjno – sportowe na Wiśle.
Płock:  Spływ wioślarski
Gassy: Rejs po Wiśle
Puławy: Zawody rekreacyjno – sportowe na Wiśle
Dziecinów:  Rok rzeki Wisły – promocja poprzez sport
Suchodół:  Rozwój produktu turystycznego opartego na walorach kulturowych i przyrodniczych Doliny Środkowej Wisły
Warszawa:  Turniej Drużyn – Bliżej Rzeki -> (propozycja współpracy z projektach warszawskich)
Warszawa: Wspieranie i promocja europejskich tradycji związanych z szerzeniem idei ruchu turystycznego i pątniczego na drogach św. Jakuba  -> (projekt wspólnych działań w innej ścieżce)
Warszawa: Spektakl „Z biegiem Wisły” -> (propozycja współpracy z projektach warszawskich)

Dziękujemy za przesłanie wniosków z pomysłami na działania Roku Rzeki Wisły w Waszych miejscowościach. Wszystkie wnioski były merytoryczne i wpisują się w cele RRW. Na obecnym etapie do dalszej współpracy rekomendowaliśmy 10 projektów. Nie oznacza to, że nie będziemy współpracowali z pozostałymi. Będziemy starali się zaproponować różne inne formy współdziałania zarówno podczas Flisu ORW, jak też w międzyczasie. Wszystkie wnioski mogą liczyć na nasze wsparcie w Kalendarzu


Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.