Obywatel Rzeki Wisły 2019

Obywatel Rzeki Wisły podejmuje  współpracę dla dobra rzeki…

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

Obywatel Rzeki Wisły 2019 to projekt kierowany do wszystkich, którzy w oparciu o kulturalną i turystyczną oś Wisły chcą podjąć współpracę na rzecz rozwoju swojej okolicy oraz budowy dobrej marki tej rzeki.