• Zyskaliśmy silne wsparcie

  „Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły na spotkaniu w dniu 16.01.2014 poparła ideę ogłoszenia przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły w 2017. Jednocześnie zaakceptowała projekt uchwały sejmowej na ten temat przedstawiony przez Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 reprezentowany przez sekretarza komitetu – Roberta Jankowskiego.” To treść uchwały przyjętej jednogłośnie! W skład działającej…

  Read more
 • Pan LOGO

  Jak widzisz – na naszej stronie brak jest graficznego LOGO. Stwórzmy piękne logo Roku Rzeki Wisły. Jego autora  w nagrodę uczcimy honorowym rejsem tradycyjną „łodzią idącą pod wiatr” – rodem z obrazów Canaletta. Logo umieścimy wszędzie  tam, gdzie odbędą się działania Roku Rzeki Wisły.  A o autorze nie zapomnimy! Kto chętny?

  Read more
 • II. Spotkanie grupy roboczej 11.01.2014

  Z pokoiku przenosimy się do dużej sali. WOW!  Jest MOC. Agenda: Aktualna sytuacja legislacyjna – m.in. krótki raport o pismach do Prezydent Warszawy, wymiana informacji o aktualnym stanie kontaktów z parlamentarzystami Portal WWW- prezentacja nowego portalu w wersji testów Beta i dyskusja nad uruchomieniem newslettera i forum dyskusyjnego Wytyczne do pism do samorządowców, prezydentów, burmistrzów…

  Read more
 • Rozmowy z posłami

  Obecnie trwają konsultacje z posłami na temat możliwości sprawnego przyjęcia uchwały sejmowej  sankcjonującej  Rok Rzeki Wisły w 2017. Jest optymizm. Również po stronie parlamentarnej. Czy przełoży się to na skuteczne działania? Trzymamy kciuki, Państwo Posłowie!

  Read more
 • Rys historyczny 1467-2017

  19 października1466 ( a była to niedziela)  po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą, aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Od tej chwili, pierwszy raz w historii prawie cały…

  Read more
 • Rozmowa o Roku Wisły w radiu RDC

  Dlaczego właśnie 2017 rok ma być rokiem Wisły? – Po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku Polska uzyskała dostęp do całej żeglownej Wisły – tłumaczył w audycji „Bez pudru” Robert Jankowski- sekretarz Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017. Właśnie w 2017 r. minie od tego czasu 550 lat.     Posłuchaj …

  Read more

Nasza polska sprawa: Wisła

Wisła- rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci- zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii-ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania.Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła ...

Jan Paweł II, Gdynia 11.06.1987

Historia

Badania, tradycja, rekonstrukcje

Turystyka

Opisy, kalendarze wydarzeń, galerie

Ekologia

Informacje, działania, akcje

Gospodarka

Koncepcje, poglądy, programy