Raporty po warsztatach Wiślanego Okrągłego Stołu

Warsztaty były przeprowadzone  w Płocku (27.01.2017), Lipsku (2.02.2017), Otwocku (9.02.2017) i Wyszogrodzie (10.02.2017).

Warsztaty były organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w  ramach realizacji strategii rozwoju turystyki na Mazowszu. Prowadzący: Magdalena Kachniewska, Robert Jankowski – Fundacja ROK RZEKI WISŁY.


Poniżej publikujemy raporty cząstkowe przedstawione do konsultacji społecznych, z następującą prośbą ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego:

Szanowni Państwo,  zgodnie z zapowiedzią przesyłamy w załączeniu raport podsumowujący warsztaty Wiślanego Okrągłego Stołu, które miały miejsce w Płocku 27 stycznia br. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i ewentualne uwagi. Wszelkie postulowane zmiany należy zaznaczać w trybie recenzji, dodając komentarze – ułatwi to pracę prelegentom. Po Państwa konsultacjach i na podstawie raportów cząstkowych powstanie dokument zbiorczy pełniący funkcję programu turystycznego wykorzystania Wisły na odcinku mazowieckim. Na Państwa uwagi czekaliśmy do 23 marca br. pod adresem wislanyokraglystol@mazovia.pl


Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią przesyłamy w załączeniu raport podsumowujący warsztaty Wiślanego Okrągłego Stołu, które miały miejsce w Lipsku (2 lutego br), Otwocku (9 lutego br), Wyszogrodzie (10. lutego br). Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i ewentualne uwagi. Wszelkie postulowane zmiany należy zaznaczać w trybie recenzji, dodając komentarze – ułatwi to pracę prelegentom. Po Państwa konsultacjach i na podstawie raportów cząstkowych powstanie dokument zbiorczy pełniący funkcję programu turystycznego wykorzystania Wisły na odcinku mazowieckim. Na Państwa uwagi czekamy do 7 kwietnia br. pod adresem wislanyokraglystol@mazovia.pl

Konsultacje prowadzone są w ramach Wiślanego Okrągłego Stołu na Mazowszu