…tam, gdzie Wisła łączy się z Bałtykiem: Delta Wisły – Nogat – Zalew Wiślany

…tam, gdzie Wisła łączy się z Bałtykiem: Delta Wisły – Nogat – Zalew Wiślany

W obszarze Delty Wisły, czyli tam, gdzie Wisła łączy się z Bałtykiem, w ramach Roku Wisły zorganizowano pod koniec lipca szereg przedsięwzięć.

Przede wszystkim wodniacy znad Zalewu Wiślanego zorganizowani przez elbląski Ośrodek Sportów Wodnych „Fala”, przy śluzie Biała Góra dołączyli do Rejsu „Królowa Wisła 2017”. Śluza reguluje poziom wody na Nogacie, jednym z ujściowych ramion Wisły. Nawet na tym końcowym odcinku stan wody nie pozwolił wszystkim jednostkom przepłynąć. Jedna z łodzi motorowych musiała się wycofać i popłynąć Nogatem.

I nad Nogatem, w Malborku odbyła się debata „Wiślany Okrągły Stół”, podczas której uczestnicy zobaczyli Wisłę oczyma uczestników rejsu „Królowa Wisła 2017”, czyli… w bardzo słabej kondycji. Bo do takiej refleksji można sprowadzić fotorelację Wojciecha Skóry, komandora. Wojciech Skóra, zaprawiony wodniak nie krył niepokoju o stan Wisły – wielu żeglarzy i motorowodniaków, którzy wcześniej deklarowali chęć udziału w rejsie, wycofywało się widząc, że pływanie w praktyce oznacza często przepychanie łodzi przez mielizny.

Optymistyczniej zabrzmiały głosy przedstawicieli różnych inicjatyw: Pętli Żuławskiej (M. Górski), MDW E70 (R. Wasil) i nadwiślańskich szlaków rowerowych (M. Kamm). Senator J. Wcisła przedstawił i skomentował projekty rządowe dotyczące rewitalizacji rzek w Polsce. Tu także pojawiały się wątpliwości co do priorytetów i metod godzenia różnych interesów, w tym środowiskowych z turystycznymi i transportowymi.

 

Dyskutowano o Wiśle nie tylko w Malborku, ale także w Białej Górze, Osłonce i Elblągu, gdzie samorządy Sztumu, Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego i Elbląga podejmowały wodniaków szantami i tradycyjnymi piknikami.

W Elblągu uczestników Roku Wisły i sympatyków turystyki wodnej powitała i pożegnała utytułowana kapela szantowa „The Nierobbers”. Odbyły się też pokazy ratownictwa wodnego.

Organizatorem tej części Roku Rzeki Wisły 2017 byli senatorowie Jerzy Wcisła i Leszek Czarnobaj, reprezentujący Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg Wodnych, wspierani przez samorządy Sztumu, Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego i Elbląga oraz marszałka Warmii i Mazur, sieć Pętla Żuławska i elbląskie kluby wodniackie: Fala i Jacht Klub.

Sylwia Warzechowska