Wniosek o logo RRW

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA UŻYCIE LOGOTYPU FUNDACJI „ROK RZEKI WISŁY”

Wypełniając wniosek o logo akceptujesz regulamin używania znaku.

  • Sekcja I-III – opis planowanego przedsięwzięcia
  • Sekcja IV – deklaracja sposobu wsparcia wspólnej inicjatywy,
  • Sekcja V – zobowiązanie do zasad fair play

Uwaga: * pola z gwiazdką są obowiązkowe


I. WNIOSKODAWCA:
II. PRZEDSIĘWZIĘCIE:


* Zasięg:


III. OPIS:* Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny?
* Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia?
* Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? (jeśli tak, należy podać jak często się odbywa, która jest to edycja i czy poprzednio była udzielona zgoda na użycie logotypu)


IV. WSPÓŁPRACA:* Sposób wsparcia oddolnej inicjatywy społecznej Roku Rzeki Wisły ze strony wnioskodawcy:V. OŚWIADCZENIA:
* W związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania, które sugerowałyby zaangażowanie fundacji „Rok Rzeki Wisły” w promocję konkretnych produktów, usług lub firm bez pisemnej zgody Fundacji.

* Oświadczam, że przedsięwzięcie nie ma charakteru lobbingowego a logotyp nie będzie wykorzystany w celu promocji produktów, usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub public relations podmiotu komercyjnego, w szczególności w sposób sugerujący poparcie fundacji ROK RZEKI WISŁY dla konkretnych produktów, usług czy firm bez pisemnej zgody Fundacji.

* Zapoznałam/em się z regulaminem udzielania zgody na użycie logotypu fundacji ROK RZEKI WISŁY i w pełni go akceptuję.


Po wysłaniu wniosku otrzymasz email z potwierdzeniem wpisanych danych.
Jeśli email nie dojdzie do Ciebie w ciągu paru minut - daj znać.