550 rocznica II Pokoju Toruńskiego | ROK RZEKI WISŁY

550 rocznica II Pokoju Toruńskiego

kiedy: 19.10.2016

gdzie: Toruń

kto: Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017, Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna

kontakt: Marcin Karasiński, http://www.kdot.pl

opis: To w Toruniu zainaugurowany zostanie Rok Rzeki Wisły 2017 i to już 19 października, 2016! Wtedy będzie dokładnie 550. rocznica podpisania II Pokoju Toruńskiego.

url: http://www.rokwisly.pl/dzialania


II Pokój Toruński Marian Jaroczyński

II Pokój Toruński na obrazie Mariana Jaroczyńskiego, Muzeum Okręgowe w Toruniu

550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle.

19 października1466  po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Pierwszy raz w historii cały żeglowny bieg Wisły  trafił pod polskie panowanie. I choć dopiero w roku 1496 król Jan Olbracht, w przywilejach piotrkowskich oświadczył, że: „Postanowiliśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego w górę i w dół z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla wszystkich ludzi jakiegokolwiek stanu, zakazując wszelkie przeszkody i cła….”, to powszechnie przyjmuje się, ze właśnie rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie „Polski zygmuntowskiej”. Sam eksport zboża Wisłą w ciągu około 70 lat po roku 1490 wzrósł więcej niż dziesięciokrotnie – od  około 5,5 tys łasztów (prawie 20 tys metrów sześciennych) rocznie do  około 66 tys łasztów (ponad 200 tys. metrów sześciennych).

Patrząc okiem dzisiejszego ekonomisty:   PKB Polski było wyższe, niż obecnie w Chinach … A Wisła była najważniejszą rzeką świata. Nie Ren, nie Dunaj albo Orinoko lub Nil… Wyobraź sobie…

ROK RZEKI WISŁY 2017 – Uchwała Sejmowa

InauguracjaRRW