Muzea Szlaku Wisły | ROK RZEKI WISŁY

Muzea Szlaku Wisły

kiedy: 2017+

gdzie: na szlaku Wisły

kto: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

kontakt: Jadwiga Klim, j.klim@nmm.pl, tel. 58 301 86 11, wew. 414

opis: W ramach projektu Rok Rzeki Wisły 2017 planowanych jest szereg działań z zakresu kultury, sportu, ekologii, sztuki, nauki itd. Nie może wśród nich zabraknąć nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły – zapomnianej drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony militarnej, żywicielki i niszczycielki, inspiracji artystów i symbolu polskości. Dlatego powstał projekt utworzenia sieci pod nazwą Muzea Szlaku Wisły, w ramach której będziemy organizować i koordynować nasze „wiślane” przedsięwzięcia

url: http://www.msw.nmm.pl/


 

Działanie zespołowe jest zawsze skuteczniejsze od indywidualnego. Dlatego w ramach przygotowań i organizacji Roku Rzeki Wisły 2017 proponujemy stworzenie sieci i produktu o nazwie „Muzea Szlaku Wisły”(MSW). Koncepcja ta wywodzi się z idei „Muzeów na Szlaku Wisły”, którą wysunęło w 2000 r. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Sieć miałaby dwojaką funkcję: opracowanie i koordynacja zaplanowanych w ramach RRW2017 działań oraz promocja działających w jej ramach muzeów.

 

Planowane aktywności realizowane w ramach MSW:  

  • Konferencje i sesje poświęcona roli Wisły w dziejach Polski i integrujące nadwiślańskie muzea,
  • Organizacja wystaw czasowych i stałych,
  • Opracowanie zajęć edukacyjnych prezentujących tematykę wiślaną – zwłaszcza w kontekście związku z rzeką miasta / miasteczka, w którym znajduje się muzeum,
  • Uczestniczenie i organizowanie przez muzea wydarzeń plenerowych poświęconych Wiśle (np. Dni Wisły),
  • Przygotowanie publikacji poświęconych Wiśle,
  • Ogłoszenie w rejonie działania muzeum apelu do lokalnej społeczności o oferowanie do zbiorów pamiątek związanych z Wisłą.

Działania promocyjne:

  • Stworzenie znaku identyfikacji wizualnej (logotypu) Muzeów Szlaku Wisły do wykorzystania przez wszystkie muzea,
  • Stworzenie interaktywnej prezentacji do umieszczenia na muzealnych stronach www: mapa Polski z zaznaczonymi nadwiślańskimi muzeami; po kliknięciu w wybraną placówkę wyświetlają się podstawowe dane informacyjne o niej. Mapie towarzyszy kalendarium wszystkich wydarzeń okołowiślanych zaplanowanych przez muzea na 2017 r.

Muzea Szlaku Wisły – uczestnicy:

Muzea Szlaku Wisły

Muzea Szlaku Wisły