Warsztaty "Wiślanego Okrągłego Stołu" | ROK RZEKI WISŁY

Warsztaty "Wiślanego Okrągłego Stołu"

kiedy: 27.01-10.02.2017

gdzie: Płock, Lipsko, Otwock, Wyszogród

kto: Województwo Mazowieckie przy współpracy z Fundacją ROK RZEKI WISŁY

kontakt: Natalia Kamińska-Matysiak; 22 5979-431; wislanyokraglystol@mazovia.pl

opis: Celem warsztatów jest wypracowanie diagnozy do programu turystycznego wykorzystania Wisły na odcinku mazowieckim (na podstawie raportów cząstkowych i z uwzględnieniem konsultacji społecznych).

url: http://www.mazovia.pl/


Konsekwencją grudniowego Wiślanego Okrągłego Stołu są warsztaty. Wybrane miejscowości to Płock (27.01), Lipsko (2.02), Otwock (9.02) i Wyszogród (10.02). Warsztaty są organizowane przez Województwo Mazowieckie ramach realizacji strategii rozwoju turystyki na Mazowszu. Prowadzący: Magdalena Kachniewska, Robert Jankowski – Fundacja ROK RZEKI WISŁY.

Zaproszenie