Wisła – rzeka bliska (wspomnienie marzenie) | ROK RZEKI WISŁY

Wisła – rzeka bliska (wspomnienie marzenie)

kiedy: 17.03.2017 – 28.04.2017r.

gdzie: Tczew

kto: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Filia Tczew, tel.: ul. Gdańska 2A, 83-110 Tczew

kontakt: Julita Knopik-Wenta, email: pbwtczew@pbw.it.pl, tel.: 58 531 04 70

opis: Konkurs plastyczny, fotograficzny i literacki dla wszystkich chętnych od przedszkola do lat stu..

url: http://pbw.gda.pl/filia-tczew


Cel konkursu:
Pogłębienie wiedzy dotyczącej rzeki Wisły (tekst naukowy, literacki: geografia, historia, baśń, legenda i in.)
• Rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
• Zdobywanie umiejętności posługiwania się dowolnymi technikami przedstawiania uczuć.
• Prezentacja dokonań uczestników na forum.
Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Filia Tczew
Adresaci konkursu:
przedszkola, szkoły powiatu tczewskiego, środowiskowe domy pomocy społecznej oraz inni chętni.
Termin oddawania prac do 28 kwietnia 2017 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 17 maja 2017 r., godz. 12:00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, Filia w Tczewie, ul. Gdańska 2a, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
Konkurs jest jeden, ale ma trzy formy wyrazu artystycznego: literacką, plastyczną i fotograficzną