II Bieg Pocztyliona „Ogień” – Lwów-Kraków-Wiedeń Rok Rzeki Wisły 2017 | ROK RZEKI WISŁY

II Bieg Pocztyliona „Ogień” – Lwów-Kraków-Wiedeń Rok Rzeki Wisły 2017

kiedy: wrzesień 2017

gdzie: Ukraina Lwów-Polska Kraków-Austria Wiedeń

kto: Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe-Wiedeń, tel.: polonia-wien@paka-s.eu

kontakt: Emil Dyrcz, email: emil.dyrcz1@chello.at, tel.: 0043 699 10 30 22 01

opis: II Bieg Pocztyliona "Ogień" – galicyjski bieg śladami najstarszego wizualnego systemu komunikacji "Wici" Lwów-Kraków-Wiedeń Rok Rzeki Wisły 2017

url: http://www.paka-s.eu%20https://www.facebook.com/ogien2017/%20


Termin przeprowadzenia II Biegu Pocztyliona wiąże się z 334 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej
i otwarciem Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg, oraz z uroczystościami koronacji
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele Św. Józefa na górze Kahlenberg w Wiedniu.
Rok Rzeki Wisły 2017 ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak głosi uchwała: „Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego”.
Do współudziału w biegu zostali zaproszeni Polacy zza granicy wschodniej. Rozpoczęcie nastapi we wrześniu 2017 roku we Lwowie na terenie obecnej Ukrainy i przez Kraków poprowadzi do Wiednia. Bieg odbywał się będzie dzień i noc bez przerwy. Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących tereny za obecną wschodnią granicą Polski, oraz popularyzacja wiedzy o organizacji i systemie komunikacji w czasach braku zorganizowanej łączności pocztowej, czyli przed rokiem 1558., popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym. Połączenie z biegiem rozpoczętym we Lwowie ma za zadanie podtrzymanie więzi kulturowej emigrantów z Polską i Polakami za wschodnią granicąPolski.
Tematyka Rzeki Wisła, przez naniesienie mapowe na pamiątkowy medal, została wkomponowana już w I Bieg Pocztyliona Kraków-Wiedeń 2016 – „Listy do Marysieńki”.
Również trasa II Biegu Pocztyliona Lwów-Kraków-Wiedeń „Ogień” będzie częściowo prowadziła wydłuż rzeki Wisła na terenia Małopolski.