Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Przedszkolne wędrówki z biegiem rzeki Wisły” | ROK RZEKI WISŁY

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Przedszkolne wędrówki z biegiem rzeki Wisły”

kiedy: styczeń – grudzień 2017r.

gdzie: Warszawa

kto: Przedszkole nr 264

kontakt: Dorota Brodaczewska, email: p264@edu.um.warszawa.pl; tel. 22 8120542

opis: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Przedszkolne wędrówki z biegiem rzeki Wisły" skierowany jest do dzieci 5 pięcio- sześcioletnich z 20 przedszkoli na terenie Polski. Jego realizacja ma służyć propagowaniu walorów kulturowych, ekologicznych i turystycznych wynikających z „nadwiślańskiego” położenia Warszawy oraz 10 położonych nad Wisłą miast. Projekt trwa od stycznia do grudnia 2017r.

url: https://przedszkole264.edupage.org/text2/


Projekt obejmuje różne działania służące wzbogacaniu wiedzy dzieci na temat rzeki Wisły – kształtowanie postaw proekologicznych, dostrzeganie bogactwa „nadwiślańskiej” przyrody, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą, poznanie nadwiślańskich budowli, wzbogacanie wiedzy na temat bezpiecznych form spędzania czasu nad rzeką.
ETAPY PROJEKTU:
1. Cykl zajęć edukacyjnych „Z biegiem rzeki Wisły” z uwzględnieniem założeń programowych (np. spotkania z ekologiem, spotkania z przedstawicielami Policji Rzecznej, rejsy po Wiśle, wycieczki, przedstawienia teatralne, piosenki, prace plastyczne)- cały rok
2. Happening „Przedszkolny Dzień Wody” w Światowym Dniu Wody – 22 marca 2017 r.
3. Konkurs Fotograficzny „ Nadwiślańskie krajobrazy” – wrzesień 2017 r.
4. Konkurs plastyczny „Mosty na Wiśle” – czerwiec 2017 r.
5. Stworzenie ściennej gazetki tematycznej i/lub informacji o realizacji Projektu na stronie internetowej przedszkola- cały rok
6. Gala Finałowa Projektu w Przedszkolu nr 264 „Pluszowego Misia” – listopad 2017r.