Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2017wydarzenia w trakcie
Działania i warsztaty fundacji
ROK RZEKI WISŁY NA MAZOWSZU
Projekt edukacyjno-wychowawczy „POLSKA-KRAJ NAD WISŁĄ”
„Archeologiczne badania wraków statków wiślanych”
Międzyszkolny Konkurs ,,Płynie Wisła płynie…”
Statek na wystawie „Rzeka”
Toruń-życie nad Wisłą
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Przedszkolne wędrówki z biegiem rzeki Wisły”
Wisła – między rzeką a kanałem
Projekt „Rok rzeki Wisły”
Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej PW