Wisła – wodna granica | ROK RZEKI WISŁY

Wisła – wodna granica

kiedy: 2017 – 2018 rok

gdzie: Śląsk/Małopolska

kto: Muzeum Miejskie w Tychach

kontakt: Agnieszka Szymula a.szymula@muzeum.tychy.pl

opis: „Wisła – wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego” to dwuletni projekt badawczy realizowany przez Muzeum Miejskie w Tychach, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

url: https://www.facebook.com/Wis%C5%82a-wodna-granica-1458682067555877/


„Wisła – wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego”

to dwuletni projekt badawczy realizowany przez Muzeum Miejskie w Tychach, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Badania etnograficzne oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa prowadzone są na obszarze pogranicza śląsko-małopolskiego, w gminach położonych nad Wisłą. Naturalna granica stworzona przez rzekę Wisłę przecina ją na dwie części: wschodnią – krakowską i zachodnią – górnośląską.
Działania badawcze pozwolą na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące wzajemnych wpływów pomiędzy Śląskiem a Małopolską oraz różnic w kształtowaniu się tradycyjnej kultury na pograniczu.
Partnerzy projektu:
Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 roku
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”
MOKSiR w Chełmku