"Wiślany Okrągły Stół" na Mazowszu | ROK RZEKI WISŁY

"Wiślany Okrągły Stół" na Mazowszu

kiedy: 13 grudnia 2016 godz. 9:00

gdzie: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, budynek PKOL, Wybrzeże Gdyńskie 4

kto: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Fundacja Rok Rzeki Wisły

kontakt: Natalia Kamińska-Matysiak| Departament Kultury, Promocji i Turystyki; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie| (22) 59 79 299| natalia.matysiak@mazovia.pl| | Robert Jankowski| Fundacja Rok Rzeki Wisły| 509 539 530|kontakt@rokwisly.pl

opis: Seminarium "Wiślany Okrągły Stół" jest realizacją "Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2020". W ujęciu długoterminowym celem seminarium jest upowszechnienie wielowymiarowego pojmowania potencjału Wisły oraz zwrócenie uwagi na wielość zagadnień istotnych w procesie planowania rozwoju funkcji turystyczno-kulturowej Wisły: od zagadnień społecznych (działania na rzecz włączenia społecznego, rozwoju kulturalnego regionów nadwiślanych) poprzez zagadnienia odpowiedzialności za środowisko i społeczności lokalne, po zagadnienia ekonomiczne (gospodarcze wykorzystanie potencjału rekreacyjno-sportowego i kulturowego Wisły m.in. poprzez rozwój turystyki).

url: http://www.rokwisly.pl


wos_splash

Zapraszamy 13 grudnia 2016 r. o godzinie 9.00 do udziału w „Wiślanym Okrągłym Stole”, który odbędzie się w Warszawie w Muzeum Sportu i Turystyki. Jest to seminarium służące wypracowaniu spójnego, wielowątkowego programu turystycznego wykorzystania potencjału Wisły na odcinku mazowieckim, otwierające cykl warsztatów w regionie.

Seminarium przeznaczone dla:

  • przedstawicieli miejscowości zlokalizowanych wzdłuż biegu Wisły – obecnych osobiście lub reprezentowanych przez podmioty publiczne (władze lokalne, samorządy terytorialne)
  • przedsiębiorców, szczególnie wiążących swoją działalność z potencjałem Wisły (np. turystyka, rekreacja, kultura, rzemiosło) oraz izby gospodarcze
  • organizacji pozarządowych- fundacji, stowarzyszeń oraz LGD, lokalnych organizacji turystycznych i MROT
  • organizacji, a także władz lokalnych zainteresowanych ochroną naturalnego bogactwa Wisły wobec rozwoju turystyki rzecznej.

Merytorycznym celem seminarium jesiennego jest:

  • omówienie potencjału Wisły w sferze gospodarczej, środowiskowej, społecznej, kulturowej i symbolicznej
  • przedstawienie założeń obchodów Roku Rzeki Wisły (wprowadzenie w problematykę planowanych projektów i wprowadzenie do całego cyklu spotkań warsztatowych)
  • przedstawienie harmonogramu spotkań „wiślanych” (szkoleń i warsztatów), omówienie celu i aspektów praktycznych warsztatów oraz wskazanie środowisk, które powinny być reprezentowane na warsztatach (z silnym akcentem na upowszechnianie informacji).

Merytorycznym celem warsztatów zimowych jest:

  • praktyczne wskazania z zakresu działalności NGO i przedsiębiorczości (w odniesieniu do projektów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski)
  • działania z zakresu PPP, przeciwdziałanie skutkom negatywnym/zagrożeniom
  • określenie i analiza zakresu niedoborów (w obszarze wiedzy, kompetencji, finansów, itp.)

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszenie Zobacz agendę Zgłoś swój udział

 


wos_frm_header