Wielki Flis Wiślany

wfw2017Wielki Flis Wiślany to proces symbolicznego przywracania Wisły w świadomości  Polaków, nie tylko jako traktu komunikacyjnego lub trasy turystycznej, ale przede wszystkim jako duchowego szlaku kulturowego wynikającego naszej z historii i dziedzictwa. Ideą jest zrozumienie znaczenia, wielkości  i potencjału Wisły zarówno poprzez bezpośredni udział w spływie po rzece, jak i w dodatkowych przedsięwzięciach o charakterze masowym lub kulturalnym, organizowanych w  powiązaniu  z tym spływem. Celem jest angażowanie społeczności lokalnych w jak największą ilość działań poświęconych Wiśle, w możliwie szerokim spektrum działań i na przestrzeni całego sezonu nawigacyjnego. Na wzór dawnego flisu, kiedy w sezonie ruszały tysiące jednostek z różnych punktów Wisły,  ten obecny – planowany jest jako rozciągnięty w czasie cykl przebiegających razem, równolegle lub osobno rejsów i spływów po Wiśle o podobnej formule, obejmujących różne środki komunikacji rzecznej, połączony z wydarzeniami Roku Wisły organizowanymi w poszczególnych miejscowościach, czyli w tzw. “Miejscach Roku Wisły”- powitaniami i  spotkaniami, spektaklami kulturalnymi, festiwalami i jarmarkami lokalnymi, wystawami.

Inicjatywy w ramach Wielkiego Flisu Wiślanego:

Flis Wiślany 2017 – Obywatel Rzeki Wisły,
edukacja: marzec – czerwiec 2017
flis łodzi tradycyjnych: lipiec-sierpień 2017, Fundacja Rok Rzeki Wisły i partnerzy

rrw_icoFlis Wiślany 2017 – Obywatel Rzeki Wisły – program aktywizacji społeczności lokalnych połączony z flisem łodzi tradycyjnych skierowany jest do mieszkańców nadwiślańskich miejscowości. Oddajemy sprawy rzeki w ręce świadomych obywateli dbających o dobro swoich małych ojczyzn, w tym o dobro Wisły. Duży flis łodzi tradycyjnych na Wiśle będzie okazją do zaproszenia lokalnych społeczności do wspólnych działań.


XII Królewski Flis na Wiśle
Kraków – Gdańsk ,  29 kwietnia – 30 maja, 2017, Instytut Multimedialny, Kraków

kfnwFlis Królewski – coroczny spływ drewnianymi galarami wiślanymi, na pamiątkę wolnej ryzy – czy spławu ludzi i towarów po Wiśle w XVI-XVIIIw. W 2017 Flis Królewski będzie jednym z elementów Wielkiego Flisu Wiślanego, podczas którego, uczestnicy dokonają analizy żeglowności Wisły, zajmą się tworzeniem przewodnika i zbioru map wiślanych, zbadają czystość wody, sprawdzą oznakowanie stanowisk lęgowych ptactwa oraz podejmą inne działania na rzecz usprawnienia żeglugi i promocji Wisły.


Sztandarowy Rejs Żeglarsko Motorowodny PTTK „Królowa Wisła 2017”
czerwiec – lipiec 2017

ctw_icoKrólowa Wisła 2017 – pokazanie piękna rzeki i postępujących zmian na jej brzegach, urody mijanych miejscowości i miast. Docenienie miejscowych inicjatyw samorządów lokalnych i miejscowej społeczności w rozwoju turystyki wodnej i wzięcie udziału w niektórych z nich. Poznanie historii rzeki i wydarzeń nad jej brzegami.


Vistuliada
1 lipca –  5 sierpnia 2017, Fundacja KIM, Warszawa

vistulVistuliada – kajakarsko-wioślarski spływ, który ma służyć popularyzacji turystyki aktywnej, jak również  bogactwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego miejscowości, przez które wiedzie jego trasa. Chcemy pokazać miejsca, które warte są odwiedzenia, zabytki, lokalne atrakcje, umożliwić spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzimy nie tylko miejsca dobrze znane,  ale wszystkie, bo wierzymy, że każda z miejscowości na naszej trasie może pochwalić się ciekawymi tradycjami, pięknymi miejscami, czy smaczną lokalną kuchnią. Spływ przeznaczony jest dla miłośników kajaków, kanadyjek i wszelkich innych łodzi wiosłowych.