Spotkania Komitetu

I. 14.12.2013 – Warszawa, Rejsy – spotkanie organizacyjno-założycielskie

4.12.2013- Warszawa, Barbórka – spotkanie środowisk warszawskich–  prezentacja planu uczestnictwa w Festiwalu Loary 2015

II. 11.01.2014 – Warszawa, Rejsy – spotkanie programowe
III. 08.03.2014 – Warszawa, Rejsy „Wisła jest kobietą”  – zatwierdzenie programu
IV. 11.05.2014 – Gassy, Flis Festiwal – spotkanie  roboczo-koordynacyjne
V. 27.09.2014- Solec /n.Wisłą, Regaty Solec- wybór koordynatora delegacji polskiej na Festiwal Loary 2015
VI. 14.02.2015 Warszawa, Rejsy „Zakochani w Wiśle”– spotkanie organizacyjno- robocze FL2015
VII. 10.05.2015 Gassy, Flis Festiwal – spotkanie organizacyjno- robocze FL2015
VIII. 21.11.2015 Warszawa, Uniwersytet Warszawski- spotkanie organizacyjno- robocze RRW2017

3.12.2015 Płock – płockie podsumowanie Festiwalu Loary, plany 2017
2.02.2016 Włocławek – spotkanie  roboczo-koordynacyjne województwa kujawsko-pomorskiego
7.04.2016 Płock -spotkanie  informacyjno-koordynacyjne u wiceprezydenta Płocka
25.04.2016 Warszawskie Forum Roku Rzeki Wisły – spotkanie grupy roboczej.
28.04.2016 Królewski Flis na Wiśle – cykl spotkań dla organizatorów małopolskich
8.05.2016 Gassy – coroczne spotkanie robocze środowisk „drewniaków” z okazji Flis Festiwalu w Gassach

12.04.2016 Warszawa – spotkanie specjalne przedstawicieli SKORRW w związku z obradami Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

W toku:
czerwiec – wrzesień Warszawa- Warszawskie Forum Roku Rzeki Wisły -spotkania konsultacyjne  biur miasta ze środowiskami NGO

IX. 17.09.2016 Warszawa – ogólnopolskie spotkanie koordynacyjne Roku Rzeki Wisły (OSK)

1.10.2016 Solec n/Wisłą – coroczne spotkanie robocze środowisk „drewniaków” z okazji Wielkich Królewskich Regat Wiślanych

X. 19.10.2016 Toruń – inauguracja Roku Rzeki Wisły – oficjalne przedstawienie programów.

XI. 22.02.2018 – Wisła dalej płynie – ogólnopolskie spotkanie podsumowujące działania Roku Rzeki WIsły