informacje o spotkaniu 14 lutego 2015

 Informacje o spotkaniu 14 lutego 2015 – Walentynki linia350  ZAKOCHANI W WIŚLE
 Festival-de-Loire-2015 Spotkanie poświęciliśmy przede wszystkim udziałowi Rzeki Wisły w Festiwalu Loary we wrześniu '2015. 

I. Sprawy organizacyjne związane z Rokiem Rzeki Wisły
II. Aktualny stan i organizacja wyjazdu do FrancjiFestiwal Loary:
• Omówienie sytuacji w Orleanie i stanu przygotowań we Francji – Robert Jankowski
• Prezentacja dotychczasowych edycji Festiwalu Loary pod kątem naszych planowanych działań i koncepcji udziału- Rafał Łapiński (Fundacja Dom Wisły)
• Omówienie wstępnie zaakceptowanego preliminarza działań i podziału ról wśród uczestników.
• Krótka prezentacja poszczególnych elementów programowych koordynowanych przez poszczególne środowiska:
o Koordynacja najważniejszych działań wspólnych i współpracy ze stroną francuską: Robert Jankowski
o Koordynacja transportu drogowego: Rafał Łapiński (Fundacja Dom Wisły)
o Koncepcja polskiego stoiska: Ewa Ciepielewska (Luxus/S. Instytut Multimedialny) /Jacek Gądek (Wierzba Polska)
o Dyskusja nad Rejsem do Orleanu
o Budowa tratwy Ulanowskiej: Mieczysław Łabęcki
o Omówienie naszej flotylli
o Kino Loara: Grzesiek Wierzchowski (Palsystemfilm)
W części tej skupiliśmy się na określeniu zakresu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych uczestników, a także ustaleniu ich współpracy z koordynatorem całości – Robertem Jankowskim (Fundacja Rok Rzeki Wisły). Omówiliśmy wstępną koncepcję finansowania i rozwiązań finansowych dla poszczególnych elementów programowych.