Grupa wspierająca

Społeczny Komitet Obchodów ROKU RZEKI WISŁY w 2017 to szeroka,  apolityczna, społeczna i obywatelska inicjatywa ludzi i organizacji związanych z Wisłą, zawiązana dla przywrócenia dobrej „marki”  Królowej Polskich Rzek i wypracowania programów jej rozwoju. Zawiązana przez środowiska z Krakowa, Warszawy, Solca n./Wisłą grupa w krótkim czasie została wsparta przez kolejne osoby. Formalne prace komitetu rozpoczęły się na jesieni 2013 by już na początku 2014 zyskać liczne grono osób, które wsparły tworzenie projektu uchwały ROKU RZEKI WISŁY 2017


Te osoby jako pierwsze wsparły ideę ROK RZEKI WISŁY 2017   -lista historyczna z 2013/2014 – (alfabetycznie)

 

dr hab. Joanna Angiel Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Zygmunt Babiński Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Grzegorz Bigaj Instytut Multimedialny, Królewski Flis na Wiśle, Kraków
prof. dr hab. Adam Bolt Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Jacek Bożek Klub Gaja
Ewa Ciepielewska Grupa LUXUS, Wrocław Stowarzyszenie VOLANS, Kraków
mgr inż. Karol Ciężak Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświecim
mgr Mirosław Czerny Dyrektor ds programowych Fundacji Przystań Wisła
kpt. ż.ś. Stanisław Fidelis kapitan żeglugi śródlądowej, Towarzystwo Przyjaciół Płocka
mgr Piotr Durak nauczyciel akademicki, pisarz, dziennikarz, podróżnik
dr Piotr Dwojacki szef Fundacji E. Kwiatkowskiego w Gdyni
mgr inż. Zbigniew Gąsowski Stowarzyszenie Loara Wisła, Francja
Ewa Jachowska Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
kmdr por. dr inż. Marek Jankiewicz Klub Bractwo Wiślane Liga Morska i Rzeczna
mgr inż. Robert Jankowski Sekretarz Generalny Komitetu RRW2017, Fundacja Rok Rzeki Wisły
dr hab. Magdalena Kachniewska Szkoła Główna Handlowa, Katedra Turystyki
Janusz Kajda Polska Gazeta Transportowa -tematyka transportowa i rewitalizacja Wisły.
Piotr Kaliszek Przewodniczący Komisji Wisły Warszawskiej
Agata Kałuża Instytut Multimedialny, Kraków
mgr Jarosław Kałuża Królewski Flis na Wiśle, Kraków
Marek Kamiński Podróżnik, polarnik, odkrywca
Jadwiga Klim Dział Historii Żeglugi Śródlądowej, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
inż. Bogdan Koczko Liga Morska i Rzeczna
Maciej Kostrzewski – Rotmistrz Komisja Promocji Miasta Zakroczym
Łukasz Krajewski Żegluga Wiślana
hm. Wojciech Kuczkowski Polskie śródlądowe szlaki żeglowne
Mieczysław Łabęcki Retman, Ulanów
Rafał Łapiński Fundacja Dom Wisły
mgr Zdzisław Leszczyński Dyrektor Centrum Kultury Wisła i Muzeum Wisły w Wyszogrodzie
dr inż Jerzy Litwin Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Marek Mazur Fundacja Promocji Rekreacji KiM Łomianki
Artur Michalski Kajakarz zaangażowany społecznie
Michał Nowak Pierwszy Flisak na Wiśle, Kierownik Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach
Marek Opitz Prezes Klubu Nowodworskiego
dr Marek Ostrowski Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Wiedzy o Mieście
Maria Pechańska Komandor Żeglarskiego Klubu Turystycznego „Rejsy” Warszawa
dr inż. Marek Piwowarski Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły
Piotr Popik Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
kpt. Tadeusz Prokop Żegluga Pasażerska Sandomierz
Łukasz Puchalski Pełnomocnik ds rowerowych Prezydenta m.st. Warszawy
Józef Ratajczak Instytut Multimedialny Kraków
Ryszard Romanowski Fundacja Pro Bono
Wojciech Skóra Dyrektor CTW PTTK
Andrzej Stański Fundacja Szerokie Wody
Marek Strzelichowski Żeglarz, hydrobiolog, oceanograf, instruktor CMAS, fotografik
Anna Szmit wolontariusz
mgr inż. Paweł Tomasz Śliwiński Towarzystwo Przyjaciół Płocka
dr Zbigniew Tucholski Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie
dr Łukasz Twardowski Wydział Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, Szczep 58 ŁWDH
Jerzy Wcisła Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Zalewu Wiślanego
dyr. Jan Wieczorek Muzeum Komunikacji Warszawa
inż. Wacław Witkowski Szkuta Wanda, Tartak Witkowscy
Jacek Witkowski Stowarzyszenie Przyjaciół Solca
prof.dr n.hum. Jerzy Wyrozumski Polska Akademia Umiejętności
Agnieszka Zdanowicz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Klaster Rzeczny „Mazovia”
Jerzy Zieliński RZGW Warszawa
Iwona Zwolińska Zarząd Mienia m.st. Warszawy grupa Life +