Spotkanie koordynacyjne w Płocku

Możliwość komentowania Spotkanie koordynacyjne w Płocku została wyłączona 416

Na zaproszenie zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej pana Romana Siemiątkowskiego i pod jego osobistym przewodnictwem, w Ratuszu  odbyło się koordynacyjne spotkanie Roku Rzeki Wisły. Spotkanie otworzył pan wiceprezydent- gospodarz.  Robert Jankowski – Sekretarz SKORRW2017 przedstawił aktualny stan przygotowań, plan działań na 2017 oraz omówił dokumenty złożone w Sejmie i ministerstwach.  Marcin Karasiński z Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej zaprezentował metody i pomysły przy organizacji rocznicy Pokoju Toruńskiego (już w październiku b.r.) oraz Festiwalu Wisły w Toruniu.  Paweł Śliwiński  – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka zaproponował kierunek działań i współpracy pomiędzy organizacjami  na terenie Płocka. Specjalnym gościem spotkania był Zbigniew Gąsowski- dobry duch Roku Rzeki Wisły, który na spotkanie z przyjaciółmi i sympatykami w Polsce przyleciał aż z Francji. Jako hydrolog- mówił o Wiśle, jako pasjonat- o tworzeniu Festiwalu Loary we Francji a jako nasz przyjaciel- doradzał i zachęcał do współpracy. Ryszard Piotrowski z Czerwińska opowiedział o działaniach podczas organizacji rejsu artystów po Wiśle, jaki być może zrealizujemy w 2017.  W trakcie dalszej rozmowy głos zabierali kolejno przedstawiciele środowisk płockich- padały pytania, propozycje, rysuje się plan.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:  Płockiego  Okręgowego Związku Żeglarskiego, PTTK Oddział Płock, Morsów, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego,  Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płock, Z-ca Dyrektora, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Prezes Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Dyrektor Wydziału Promocji i Informacji UMP, dyrektor Muzeum Wisły Wyszogród.

Było to spotkanie głównie informacyjne i inicjujące, więc uczestnicy ustalili około 2 tygodniowy czas na zastanowienie i zgłoszenie planów cząstkowych. Po tym czasie prezes TPP  zaproponował kolejne spotkanie organizacji płockich w celu ustalenia programu Roku Rzeki Wisły. Zachęcamy wszystkie organizacje płockie, zainteresowane działaniami Roku Rzeki Wisły do kontaktu z Towarzystwem Przyjaciół Płocka albo z  Wydziałem  Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą lub bezpośrednio z Fundacją Rok Rzeki Wisły.

Pamiętajcie: budżety Waszych przyszłorocznych działań tworzą się już dziś!