II. Spotkanie grupy roboczej 11.01.2014

Z pokoiku przenosimy się do dużej sali. WOW!  Jest MOC.

Agenda:

  1. Aktualna sytuacja legislacyjna – m.in. krótki raport o pismach do Prezydent Warszawy, wymiana informacji o aktualnym stanie kontaktów z parlamentarzystami
  2. Portal WWW- prezentacja nowego portalu w wersji testów Beta i dyskusja nad uruchomieniem newslettera i forum dyskusyjnego
  3. Wytyczne do pism do samorządowców, prezydentów, burmistrzów oraz ministerstw kultury, sportu, środowiska, transportu w sprawie poparcia RRW2017
  4. Przymiarki do koordynacji działań związanych z obchodami RRW2017
  5. Omówienie realiów budowy tradycyjnej szkuty  drewnianej jako „nośnika” Roku Wisły  i organizacja wokół niej, dyskusja o innych jednostkach
  6. Omówienie realiów udziału w Festiwalu Loary w 2015
  7. Omówienie realiów rejsu europejskiego w 2015 na Festiwal Loary 2015, wstępny plan rejsu
  8. Dyskusja nad założeniem Stowarzyszenia RRW2017

.. i  „last but not least” –  zdrowe, rzeczowe rozmowy o istocie idei  przy okazji spotkania około 20 osób z różnych stron Wisły…

Zresztą… zobaczcie sami  video