Rozmowy z posłami

Obecnie trwają konsultacje z posłami na temat możliwości sprawnego przyjęcia uchwały sejmowej  sankcjonującej  Rok Rzeki Wisły w 2017. Jest optymizm. Również po stronie parlamentarnej. Czy przełoży się to na skuteczne działania? Trzymamy kciuki, Państwo Posłowie!