Rys historyczny 1467-2017

19 października1466 ( a była to niedziela)  po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą, aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Od tej chwili, pierwszy raz w historii prawie cały bieg Wisły był pod polskim władztwem. I choć dopiero w roku 1496 król Jan Olbracht, w przywilejach piotrkowskich oświadczył, że: „Postanowiliśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego w górę i w dół z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla wszystkich ludzi jakiegokolwiek stanu, zakazując wszelkie przeszkody i cła….”, to powszechnie przyjmuje się, ze właśnie rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy „Złoty Czas” żeglugi wiślanej, a wolny handel w całym jej dorzeczu niewątpliwie był jednym z podstawowych czynników czyniących z Polski epoki zygmuntowskiej potęgę ekonomiczną, kulturalną i militarną ówczesnego świata. Sam eksport zboża Wisłą w ciągu około 70 lat po roku 1490 wzrósł więcej niż dziesięciokrotnie – od  około 5,5 tys łasztów (prawie 20 tys metrów sześciennych) rocznie do  około 66 tys łasztów (ponad 200 tys. metrów sześciennych).PKB wzrosło wtedy tak, jak dziś w Chinach ! – o ile w ogóle można to porównać…  Przekładając na dzisiejsze: sezon żeglarski  1467 zapoczątkował absolutną hossę w gospodarce Polski na kolejne 300 lat! Był czas, kiedy Wisła była najważniejszą rzeką ŚWIATA! Nie Ren, nie  Dunaj ani Nil czy Orinoko… Wyobraź sobie….