Warszawskie Forum Roku Rzeki Wisły

Warszawskie Forum Roku Rzeki Wisły to platforma współpracy organizacji pozarządowych i biur miejskich podczas przygotowań do Roku Rzeki Wisły. Celem jest stworzenie spójnego i integrującego programu oraz wsparcie dotychczasowych działań nad- i na rzecz Wisły Warszawskiej. Program WFRRW2017 obejmie współpracę pomiędzy wieloma organizacjami oraz instytucjami miasta, będzie interdyscyplinarny i ściśle powiązany z celami Roku Rzeki Wisły.


U podstaw forum leżą 2 ważne dokumenty:
Uchwała Komisji ds. Warszawskiej Wisły działającej w ramach Komisji Dialogu Społecznego, która w imieniu kilkudziesięciu warszawskich NGO poparła ideę ogłoszenia przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły w 2017.
Stanowisko nr 46/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie poparcia idei ogłoszenia przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły

WFRRW

 

Do forum zapraszamy:

I. Przedstawicieli KDSów warszawskich, w tym:

 • KDS ds Warszawskiej Wisły
 • KDS ds Kultury
 • KDS ds Edukacji
 • KDS ds Upowszechniania Kultury Fizycznej
 • KDS ds Sportu
 • KDS ds Rekreacji
 • KDS ds Środowiska Przyrodniczego
 • zainteresowani przedstawiciele Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego

II. Przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta

III. Przedstawicieli biur warszawskich, w tym:

 • Biuro Edukacji
 • Biuro Kultury
 • Biuro Marketingu Miasta
 • Biuro Ochrony Środowiska
 • Biuro Sportu i Rekreacji
 • Centrum Komunikacji Społecznej
 • Zarząd Mienia m.st. Warszawy, pełnomocnik ds. zagospodarowania brzegów Wisły
 • Biuro Planowania Budżetowego

IV. Przedstawicieli współpracujących z miastem organizacji o charakterze turystycznym i promocyjnym

V. Przedstawicieli instytucji kulturalnych zainteresowanych tematem.

 

Koordynatorem forum warszawskiego jest fundacja ProBono (http://www.probonopl.org/) przy ścisłej współpracy z fundacją Rok Rzeki Wisły (https://www.rokwisly.pl/). Wsparcie merytoryczne w organizacji forum otrzymujemy z SCWO (http://centrumwspolpracy.org.pl/).

Trwa budowa forum…