Zyskaliśmy silne wsparcie

„Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły na spotkaniu w dniu 16.01.2014 poparła ideę ogłoszenia przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły w 2017. Jednocześnie zaakceptowała projekt uchwały sejmowej na ten temat przedstawiony przez Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 reprezentowany przez sekretarza komitetu – Roberta Jankowskiego.”
To treść uchwały przyjętej jednogłośnie!

W skład działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Komisji, wchodzą obecnie 34 fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby, których działalność jest nierozerwalnie związana i umiejscowiona w „XIX dzielnicy” Stolicy, tj. warszawskim odcinku Wisły.