Wniosek o logo

Logo Roku Rzeki Wisły 2017 zostało wybrane w ogólnopolskim konkursie . Autorem logo jest Zbyszek Wasilewski. Fundacja ROK RZEKI WISŁY, która jest prawnym reprezentantem Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017,  dysponuje prawami materialnymi do znaku.  Znak ten jest zgłoszony w Urzędzie Patentowym i prawnie chroniony. Na pytania odpowiemy pod emailem: logo@rokwisly.pl


Wybierz najwygodniejszą opcję:

  1. – można pobrać, wydrukować, wypełnić i wysłać nam w emailu lub pocztą
  2. – można wypełnić formularz online i przesłać nam elektronicznie