Latające lekcje na studiach podyplomowych Edycji Wisła

Człowiek – Miasto – Środowisko Edycja Wisła.

Dziś zajęcia w terenie – lotnicza dokumentacja i analiza skutków trwającej na Wiśle fali wezbraniowej. Fakty, metody analizy,  wnioski.

zobacz więcej o dzisiejszym wykładzie

AWoM_Modlin