Formy zlodzenia Wisły

 

Opracowanie i zdjęcia: dr hab. Marek Grześ, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.

Strona autora zdjęć: Zrozumieć Wisłę