III. Spotkanie grupy roboczej 8.III.2014

Sobota, 8  marzec 2014; godz. 10:30
 Miejsce: Klub  PTTK REJSY, ul. Solec 8, Warszawa

Agenda:

10:30 – 11:00  Konferencja Prasowa  pt. „Rok Rzeki Wisły 2017 – plany, działania, motywacje” Organizowana przez Społeczny Komitet Obchodów RRW 2017 i Klaster Rzeczny MAZOVIA
11:00-11:30 „Wisła jest kobietą”  Uroczystość z okazji Dnia Kobiet, honory dla Królowej Polskich Rzek
11:30- 12:30 Flisacki kociołek  Wspólny obiad – szef kuchni poleca: „Zupa flisacka” i „Wiślana smażonka”

(Zakończenie części oficjalnej dla mediów  i publiczności)

 12:30 –   Obrady Społecznego Komitetu Obchodów  Roku Rzeki Wisły

  Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego obrad, ustanowienie protokolanta.

1. Lista obecnych – przedstawienie  (krótka prezentacja uczestników obrad)
2. Wystąpienia zaproszonych gości
3. Działanie Komitetu w okresie 11.01.2014 – 08.03.2014

a) kanały komunikacji, prace organizacyjne  -ref. Robert Jankowski
b) efekty dotychczasowych rozmów dotyczących wsparcia  -ref. Andrzej Stański

4. Działania Roku Rzeki Wisły – aspekty współdziałania z samorządami lokalnymi -ref. Grzegorz Kapica
5. Uchwały gminne i wojewódzkie oraz proponowane programy dla samorządów wszystkich szczebli oraz ministerstw – ref Agnieszka Zdanowicz,  Magdalena Kachniewska, Jan Wieczorek, Andrzej Stański, Jacek  Bożek
a) Szkutnictwo Wiślane – nasze dziedzictwo narodowe  – założenia programu budowy szkutni lokalnych i replik tradycyjnych statków wiślanych
b) Patrol Wiślany – ochrona środowiska – założenia programu edukacji ekologicznej
c) Wiślane Szkoły – wypoczynek letni dzieci i młodzieży na łodziach, kajakach, statkach
d) Przystań Wisła– infrastruktura turystyczna
e) Wisła Duszą Polski – Kultura – filmy, publikacje, wystawy, widowiska, rekonstrukcje, festyny
f) Akwen Wisła – Sport i Turystyka – imprezy sportowe i turystyczne na Wiśle

6. Prezentacja rejsu europejskiego Kraków- Orlean  – ref. Jarek Kałuża
7. Projekt programu Wisła 2017 –  ref.  Józef Ratajczak
8. Perspektywy formalizacji Komitetu i zaplecza instytucjonalnego (stowarzyszenie,  fundacja, biuro organizacyjne, etc.)  – ref Jan Wieczorek
9. Promocja i działania towarzyszące (kwestia Logo) – ref. Anna Szmit
10. Inicjatywa „Rzeki Europy” – ref Piotr Ruszczewski
11. HONORIS VISTULI –projekt odznaczenia – ref Marek Jankiewicz
12. Kalendarz imprez wiślanych – ref Rafał Łapiński
13. Sprawy wniesione, dyskusja
14. Termin i tryb kolejnego zebrania Komitetu – 10.05 lub 24.05 . Propozycja jesiennego spotkania w Sejmie RP  – ref  Piotr Zgorzelski
15. Zamknięcie zebrania