ORW Czerwińsk

Prezentacja, nacisk na dziedzictwo kulturalne  i potencjał lokalny

previous arrow
next arrow
Slider

Plan

Lider Tomasz Zamorski zgłosił się do projektu jako przedstawiciel Stowarzyszenia "Nasz Czerwińsk nad Wisłą". Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową założoną z inicjatywy mieszkańców, sympatyków oraz działaczy lokalnych zrzeszonych wokół miejscowości Czerwińsk nad Wisłą. Organizacja realizuje swoje cele poprzez działalność na rzecz ochrony obiektów zabytkowych, promowanie walorów architektonicznych, przyrodniczych i historycznych miejscowości, organizowanie wydarzeń kulturalnych, wspieranie rozwoju lokalnego oraz turystycznego, odtworzenie zanikłych tradycji wodniackich, flisackich oraz szkutniczych, organizację wyjazdów studyjnych, konferencji, sesji naukowych, a także pozyskiwanie środków zewnętrznych na wyżej wymienione cele.

Według lidera mieszkańcy Czerwińska nad Wisłą mają świadomość potencjału, jaki ma ich miejscowość. Niestety zabytki i historyczne miejsca wymagają nakładów większej pracy (inwentaryzacji, planu rewitalizacji), by stały się atrakcją turystyczną. Dlatego Stowarzyszenie we współpracy z Gminą Czerwińsk nad Wisłą, chcąc pobudzić mieszkańców do działania, zorganizowało wydarzenia: Festiwal Kapel Wiślanych, Wianki 2017 połączone ze Świętem Truskawki, I Bieg Nadwiślański, Wystawa "Czerwińsk nad Wisłą na starej fotografii", Plener Malarski "Czerwińsk nad Wisłą – Klejnot w Wiślanej Koronie". Pomysł zgłoszony do projektu ORW to „Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą”, który miał pokazać, że w przeszłości Wisła była ważnym elementem w życiu jej mieszkańców.

Zespół wspierający lidera tworzą członkowie Stowarzyszenia, odpowiedzialni za merytoryczną organizację wydarzeń, oraz wolontariusze. W realizację przedsięwzięć zaangażowała się również Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą, mieszkańcy oraz lokalni aktywiści, którzy mieli wspierać zaplanowane wydarzenia merytorycznie, organizacyjnie, finansowo oraz rzeczowo. Ponadto na planowane działania Stowarzyszenie złożyło dwa projekty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, licząc na otrzymanie grantów. Pierwszy projekt to „Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą”, drugi związany był z innymi działaniami Stowarzyszenia.
Rezultat, kakiego się spodziewano, to przede wszystkim zaangażowanie w rozwój turystyczny Czerwińska nad Wisłą mieszkańców, lokalnych szkół, uczestników wydarzeń organizowanych w ramach Roku Rzeki Wisły, lokalnych kół turystycznych, związanych np. z oddziałami PTTK, PTT oraz Lokalnych Grup Działania.

Przygotowanie

Na pierwszym spotkaniu lider przedstawił pomysł na działanie, czyli „Wiślane Dziedzictwo Kulturowe Czerwińska nad Wisłą”, w ramach którego planowano zaprezentować prace z wystawy zorganizowanej wcześniej. Jednocześnie lider chciał wykorzystać możliwość promocji, jaką niesie za sobą udział w projekcie ORW i wpłynięcie Flisu ORW. Podczas spotkania lider zapoznał się z przedstawicielami sąsiedzkich miejscowości – Leoncina i Smoszewa, z którymi nawiązał współpracę przy organizowaniu wydarzenia.

Plan wydarzenia wyglądał następująco:
• Rozpoczęcie w Wychódźcu (przyczółek wiślany) – mini turniej łuczniczy.
• wyścig tradycyjnych łodzi drewnianych Wychódźc – Czerwińsk nad Wisłą o puchar Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą,
• piknik na bulwarze w Czerwińsku nad Wisłą, zabawy oraz animacje przy ognisku, pieczenie kiełbasek, opowieści o Wiśle oraz planach związanych z utworzeniem zintegrowanej oferty turystycznej,
• parada tradycyjnych łodzi drewnianych z wykorzystaniem pochodni, w ramach akcji „Światełko dla Wisły”.

Po spotkaniu w Warszawie lider rozpoczął wspólne planowanie działań z liderami Leoncina i Smoszewa. Dla Czerwińska okazało się to bardzo ważne, zwłaszcza że stowarzyszenie nie otrzymało zakładanego finansowania i różne działania zawieszono lub odwołano. Dzięki połączeniu sił z Leoncinem i Smoszewem udało się zorganizować wydarzenie, w którym Czerwińsk nie tylko był ważnym punktem w programie, ale również pojawił się w podjętej inicjatywie współpracy międzygminnej – podpisaniu porozumienia o przeprawie promowej. Finalnie zatwierdzono  następujący program wydarzenia łączący sąsiadujące miejscowości:
10: 00 – 12:00 Śniadanie w Smoszewie.
12:00 – 17:00 Wydarzenie w Nowy Secyminie i Wychódźcu oraz podpisanie przez Wójta Gminy Leoncin, Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Wójta Gminy Brochów i Burmistrza Zakroczymia listu intencyjnego do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia przeprawy promowej.
16: 00- 22.00 Przepłynięcie Flisu ORW do Czerwińska nad Wisłą i następujące wydarzenia:
• Wystawa plenerowa „Czerwińsk nad Wisłą na starej fotografii”,
• biesiada flisacka przy ognisku,
• kino plenerowe „Flisackie Tradycje Ulanowa”,
• zakończenie Wiślanych Spotkań.

Do partnerów, których już udało się zaangażować, a więc Gminy Czerwińsk nad Wisłą (infrastruktura organizacyjna na bulwarach – prąd, toalety) oraz Parafii Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą (promocja), dołączyły Vistula Bank Spółdzielczy (sponsoring) i Poczta Polska (statek, pocztówki na wydarzenie).

Wydarzenia

Oprócz przygotowań do wspólnego wydarzenia w Nowym Secyminie, Wychódźcu i Smoszewie, trwały też przygotowania do przyjęcia Flisu ORW w Czerwińsku nad Wisłą. Już dzień wcześniej uprzątnięto bulwary, przygotowano miejsce na namioty dla flisaków, ustawiono stoły i ognisko do biesiady.

Flis ORW dopłynął do Czerwińska po godzinie 17.00 i został przywitany przez przedstawicieli Stowarzyszenia "Nasz Czerwińsk nad Wisłą" i zaproszony do wspólnej do biesiady. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia przygotowano tradycyjne potrawy, czyli Kozy Czerwińskie, a także bigos i własnoręcznie przygotowane kanapki. Gościom bardzo smakowało, jedzenie znikało w zawrotnym tempie. Licznie przybyli mieszkańcy, około 50 osób, mogli wysłać historyczną kartkę zapewnioną przez Pocztę Polską. Flisacy wręczali legitymacje Obywatela Rzeki Wisły. Podczas wspólnej biesiady utworzyła się niezwykła atmosfera – przybył mieszkaniec z gitarą, a flisacy wyjęli bębny i rozpoczęło się wspólne muzykowanie. W przerwie był czas na wystawę zdjęć i kino plenerowe. Spontanicznie organizatorzy postanowili oprowadzić gości po miejscowości i opowiedzieć o Czerwińsku. Oficjalnie zakończenie Wiślanych Spotkań odbyło się o 22.00, ale biesiadowanie i rozmowy przeciągnęły się do późnych godzin nocnych.

Podsumowanie

Rezultaty wydarzeń w Czerwińsku nad Wisłą udało się osiągnąć. Około 50 mieszkańców przybyło powitać Flis ORW, a w działania włączyli się partnerzy lokalni. Wpłynięcie Flisu ORW pokazało mieszkańcom, że mieszkają w bardzo trakcyjnym historycznie i przyrodniczo miejscu. Udało się pobudzić do działania wiele osób, już są plany dotyczące przyszłego roku: składanie projektów o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim, rozwijanie ścieżek pieszych i rowerowych wzdłuż Wisły, stworzenie linii produkcyjnej dla produktu lokalnego, uruchomienie działań przedsiębiorczości społecznej wokół turystyki wiślanej, utworzenie lokalnego koła PTTK.

Mocnymi stronami wydarzenia były:
• Współorganizacja wydarzenia przez trzy gminy, nadało to rozmachu i zwiększyło możliwości dalszej pracy na rzecz aktywizacji ludności nadwiślanej i zwrócenie jej w stronę Wisły.
• Atmosfera, jaką udało się stworzyć goszcząc Flis ORW, która poruszyła mieszkańców.

Co według lidera należy poprawić na przyszłość:
• Organizację współpracy pomiędzy liderami (komunikacja, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji).
• W zakończeniu wydarzenia powinni uczestniczyć wszyscy partnerzy – wszyscy byli na początku, w przeciwieństwie do zakończenia i pożegnania Flisu.

Od ekspertki

Lider oraz grupa innych mieszkańców Czerwińska nad Wisłą dostrzegają zasoby w postaci zabytków historycznych i atrakcji przyrodniczych swojego miejsca zamieszkania. Postanowili to wykorzystać i skoncentrować w tych obszarach swoje działania. Postawili sobie cel – rewitalizację miejsc przyrodniczych i historycznych, zaplanowali działania, założyli organizację, by móc łatwiej realizować wyznaczony cel i pozyskiwać fundusze z różnych źródeł. Dzięki udziałowi w projekcie ORW udało im się zrobić krok w realizacji celu.

Działania organizacji były tak zaplanowane, by uzupełniały się wzajemnie, przenikały się tak, by mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniach mogli na poszczególnych etapach poznawać swoje miejsce z różnych stron – kultury, tradycji, przyrody. Różnorodność i złożoność zaplanowanych działań dawały przestrzeń dla każdego, kto tylko choćby w minimalnym stopniu zainteresował się tym, co się dzieje. Trudności, które lider napotkał w trakcie działań, tj.  brak dofinansowania, w znaczny sposób wpłynęły na skalę realizowanych wydarzeń, jednak nie spowodowały ich zaprzestania  – zorganizowano Wiślane Spotkania, a także powitanie i atrakcje dla Flisu ORW.

Mocną stroną w działaniach i podejściu lidera jest  duża i bliska współpraca z członkami zespołu, a także  zaufanie, jakie udało się wytworzyć pomiędzy nim a wolontariuszami. To wszystko w znacznym stopniu zwiększa elastyczność zespołu i gotowość na zmiany, wynikające chociażby z kłopotów wynikających z braku oczekiwanego dofinansowania.Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz wsparty przez Fundację PZU.