Obywatel Rzeki Wisły 2020

Obywatel Rzeki Wisły podejmuje współpracę dla dobra rzeki…

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

Obywatel Rzeki Wisły 2020 – Chcemy zobaczyć więcej i zrozumieć szerzej. Dlatego w 2020 odwiedzimy również rzeki Narew i Bug. A na Zalewie Zegrzyńskim i odwiedzanych w miejscowościach rozwiniemy największy na Mazowszu żagiel rejowy!