Informacje o projekcie

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

IDEA

Obywatel Rzeki Wisły 2021 to projekt kierowany do wszystkich, którzy w oparciu o kulturalną i turystyczną oś Wisły i rzek Mazowsza chcą podjąć współpracę na rzecz rozwoju swojej okolicy i dbałości o swoje środowisko naturalne.


ZASADY
  • WOLNOŚĆ żeglugi po rzekach, którą gwarantowały już przywileje królewskie z czasów Jana Olbrachta – nie wolno zawłaszczać rzek ani ich niszczyć pod partykularne potrzeby. Każdy centymetr rzeki należy do nas wszystkich!
  • RÓWNOŚĆ w dostępie wszystkich Polaków i przyszłych pokoleń do zasobów, które są nasze wspólne – trzeba myśleć o tym,co tu zastaną nasze dzieci i wnuki
  • BRATERSTWO czyli pomoc, współpraca i tworzenie sieci kontaktów ludzi działających na rzecz Wisły – w grupie siła!

PROPOZYCJA
  • prawdziwa rzeczna wagabunda Wisłą, Narwią i Bugiem
  • bezpłatne rejsy z przewodnikiem dla Nieporętu, Serocka, Pułtuska i Kuligowa.
  • wsparcie imprez lokalnych poświęconych budowie produktów kulturalnych i turystycznych nad rzekami

Obywatel Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły  i rzek Mazowsza poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.