Informacje o projekcie

Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obowiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decyzji o jej losach i dalszym rozwoju. Pamiętasz o innych, bo Obywatele Rzeki Wisły tworzą społeczność.

IDEA

Obywatel Rzeki Wisły 2022 to projekt kierowany do wszystkich, którzy w oparciu o kulturalną i turystyczną oś Wisły i rzek Mazowsza chcą podjąć współpracę na rzecz rozwoju swojej okolicy i dbałości o swoje środowisko naturalne.


ZASADY
  • WOLNOŚĆ żeglugi po rzekach, którą gwarantowały już przywileje królewskie z czasów Jana Olbrachta – nie wolno zawłaszczać rzek ani ich niszczyć pod partykularne potrzeby. Każdy centymetr rzeki należy do nas wszystkich!
  • RÓWNOŚĆ w dostępie wszystkich Polaków i przyszłych pokoleń do zasobów, które są nasze wspólne – trzeba myśleć o tym,co tu zastaną nasze dzieci i wnuki
  • BRATERSTWO czyli pomoc, współpraca i tworzenie sieci kontaktów ludzi działających na rzecz Wisły – w grupie siła!

PROPOZYCJA
  • prawdziwa rzeczna wagabunda Wisłą, Narwią i Bugiem – Flis 3 Rzek
  • bezpłatne rejsy z przewodnikiem dla  Serocka, Pułtuska, Kuligowa i Modlina – Odpocznij na Mazowszu
  • bezpłatne rejsy w Warszawie – Okno na Mazowsze
  • wsparcie imprez lokalnych poświęconych budowie produktów kulturalnych i turystycznych nad rzekami


WSIĄDŹ NA JEDNĄ Z ŁODZI

RYTMAN

Drewniana, płaskodenna łódź typu bat (dawniej takim podróżowano i przewożono piasek) o długości 12 m i szerokości2 m. Wykonana w sposób tradycyjny z zachowaniem technik i metod niezmiennych od kilku pokoleń. Chodzi też pod dużym żaglem rozprzowym– charakterystycznym dla żeglugi wiślanej. Pływa się stabilnie, bezpiecznie i komfortowo. Dzieci uwielbiają bliski kontakt z plenerem i wodą, a żeglarze – pływanie pod żaglem.

DAR MAZOWSZA

Największa drewniana jednostka na Wiśle o długości 18m i szerokości 5m, szkuta – Królowa tradycyjnej żeglugi wiślanej. Wzorowana na planach z XVI w. Szkutę od pierwszej deski, od pierwszego dennika i krzywulca, wspólnymi siłami budowali pod okiem szkutnika ludowego również mieszkańcy Warszawy. A teraz realizuje projekty edukacyjne, turystyczne, varsavianistyczne i kulturalne, pływając po Warszawie i Mazowszu.


Obywatel Rzeki Wisły to działania mające na celu turystyczne i kulturalne wykorzystanie potencjału Wisły i rzek Mazowsza poprzez bezpośrednie działania oraz cykl szkoleń i spotkań warsztatowych dla animatorów lokalnych. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.