Program Watry Wolności

 

25 lat temu rozpoczęła się w Polsce budowa prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo, w którym obywatele sami decydują o swoim losie- budujemy również nad Wisłą. Bo cenimy ją i szanujemy. I chcemy o nią dbać najlepiej, jak można. To z niej czerpiemy siłę i natchnienie. Nad nią odpoczywamy i pracujemy. Bo jest nasza. NASZA POLSKA SPRAWA: WISŁA.Plakat Watra Wolności 12 lipca 2014