REJS GEOGRAFÓW- praktyki na UW

Było to dnia 25 września 1875 r, o świcie, na piaszczystym brzegu Wisły pod Solcem, skąd zwykle wesołe warszawianki przeprawiają się na Saską Kępę dla użycia: karuzeli, zsiadłego mleka, kurcząt pieczonych i tym podobnych rozkoszy ziemskich. Nikt nas na wybrzeżu nie żegnał, słońce bowiem dopiero swój złoty rąbek wychylało z za wilanowskich lasów a porządni warszawiacy latem o wschodzie słońca spać się kładą. Każdy więc z nas tylko przeżegnał się na drogę, powierzając los podróży Panu Bogu i płowym falom królowej rzek naszych, poczem ze śpiewem z „Flisaków”, odbiliśmy od lądu.

Tak zaczynał się blisko 150 lat temu rejs Zygmunta Glogera – krajoznawcy i etnografa, który stworzył niezapomniane przewodniki polskich rzek. Śladami Glogera wyruszymy w REJS GEOGRAFÓW, budując współczesną mapę krajobrazu Wisły. Fundacja ROK RZEKI WISŁY i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają studentów na praktyki nad Wisłą.

Wspierają nas: m.st. Warszawa w ramach projektu „Przestrzeń Wisła” oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mapo przewodnik Wisły Mazowieckiej”.

Kontakt w sprawie praktyk:

Dr Magdalena M. Fuhrmann – SGSR UW – miasto i przestrzeń – pełnomocnik dziekana ds. praktyk

Robert Jankowski – Fundacja ROK RZEKI WISŁY


Oferta praktyk zawodowych dla studentów WGSR UW