Zasady udziału


Uroczyste rejsy „Wisła godzina W” odbywają się od 2014 roku, corocznie 1 sierpnia w godz.15:30 – 17:30. Bierze w nich udział od 40 do 80 jednostek różnego typu. Wskazany jest ruch w górę rzeki – zgodnie z harmonogramem, jednakże można się spodziewać jednostek napływających z przeciwnej strony. Można się spodziewać udziału również kajakarzy, wioślarzy, SUP – należy zachować szczególną ostrożność w ich pobliżu, nie powodować falowania. Jednostki mniejsze prosi się o zachowanie odpowiedniego dystansu i rozwagę wobec jednostek o większej bezwładności. Jednostki bezsilnikowe uprzejmie prosimy o zwolnienie szlaku dla jednostek wymagających odpowiedniego toru. Organizatorem rejsu jest fundacja ROK RZEKI WISŁY, Robert Jankowski.ZASADY

1. Uroczysty rejs odbywa się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach www Fundacji Rok Rzeki Wisły, bierze w nim udział większa ilość jednostek różnych typów i rozmiarów. Podany harmonogram minutowy usprawnia przebieg rejsu oraz służy poinformowaniu innych uczestników ruchu, gdzie mogą się spodziewać chwilowego zwiększenia ilości jednostek na rzece. Harmonogram wyznacza bardzo spokojny, równomierny ruch  w górę rzeki, dający wszystkim możliwość bezproblemowego dotarcia w miejsce pamięci godziny „W” na Wiśle.

2. Udział jest dobrowolny, każda jednostka obiera trasę w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym jednostkom i umożliwić im udział w wydarzeniu. Brak zgłoszenia przed wydarzeniem nie jest powodem wykluczenia.

3. Zakazane jest poruszanie się z większą prędkością, wytwarzanie fal, przeszkadzanie innym jednostkom w kontynuacji rejsu, łączenie  lub holowanie jednostek – poza sytuacjami awaryjnymi.

4. Zakazane jest bezzasadne używanie rac sygnalizacyjnych, flar  i innych elementów wzywania pomocy.

5. Przyjęte jest szczególne koleżeństwo i uprzejmość sterników, zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy jednostkami,  wyrozumiałość wobec jednostek mniejszych/słabszych, szczególna ostrożność wobec kajakarzy, wioślarzy i SUP, o ile znajdą się w rejonie wydarzenia.

6. Przyjęte jest utrzymanie uroczystego charakteru wydarzenia, odpowiedni strój i wystrój jednostek, godne zachowanie pasażerów.

7. Przyjęte jest użycie sygnalizacji dźwiękowej w godzinę „W” – 1.sierpnia o godz.17:00

8. Organizator rejsu nie zgadza się na organizowanie własnych koncertów, nagłaśniania własnych nagrań, wizualizacji, głoszenia haseł, reklam itp  w miejscu pamięci godziny „W” na Wiśle w godz.16:55 – 17:15 – chodzi o uszanowanie minuty ciszy i refleksję uczestników w tym czasie.

9. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają służby rzeczne i ratownicze, kontakt do ratowników jest podany na stronie www Fundacji bezpośrednio przed wydarzeniem.

10. Wszelkie niejasności, pytania, problemy mogą być zgłaszane na numer: 509 539 530 (Fundacja Rok Rzeki Wisły – organizator).

Uwaga: Z powodu zmiennych warunków na rzece i skali przedsięwzięcia, które ma spontaniczny i oddolny charakter, nie jest ustalany obowiązkowy szyk rejsu. Jednakże doświadczenie poprzednich lat wskazuje, że jednostki większe powinny zająć miejsca z przodu grupy – co daje im większą możliwość doboru trasy, zgodnie z ich parametrami i wymogami. W przypadku konieczności zawrócenia jednostki w szyku – tylko w uzasadnionych przypadkach, prosi się o szczególną ostrożność i wzgląd na jednostki znajdujące się w pobliżu oraz z tyłu. Organizator zwraca się z uprzejmą prośbą do jednostek dysponujących większą zwrotnością lub małym zanurzeniem o szczególną uwagę i wyrozumiałość w stosunku do jednostek, które takiej nie posiadają. Apelujemy do mniejszych łodzi, kajakarzy, wioślarzy i SUP o taki wybór trasy za większymi jednostkami, który nie przecina i nie blokuje ich ruchu. Wszystkich uczestników uroczystości prosimy o szczególną ostrożność i rozwagę przy manewrach, biorąc pod uwagę inne jednostki, o całkowicie odmiennej specyfice ruchu. Przypominamy, że użycie sygnalizacji (np. flar, świec dymnych, itp), która dezorganizuje pracę sterników w trakcie rejsu (oślepia, ogłusza) jest ściśle zakazane, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Zwracamy uwagę, że szczególnie przy niskich stanach Wisły, szlak żeglugowy jest wąski zaś wejście/wyjście z Portu Czerniakowskiego może się blokować w przypadku większego ruchu – co należy wziąć pod uwagę przy układaniu swojej trasy. Sternikom, dowódcom jednostek, kierownikom i załogom statków, żeglarzom i wioślarzom uprzejmie dziękujemy za zrozumienie i udział w tej wspólnej uroczystości środowiska wodniackiego.


Wisła godzina W to uroczysty rejs w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i spotkanie ludzi Wisły, przypominające o przebiegu Powstania nad Wisłą. Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”