_20150926_161001

Tłumy gości na Polskim stoisku na festiwalu Loary w Orleanie