_20150926_161005

Tłumy gości na Polskim stoisku na festiwalu Loary w Orleanie