II Zimowa Przeprawa Wisły Wpław | ROK RZEKI WISŁY

II Zimowa Przeprawa Wisły Wpław

kiedy: 21.01.2017

gdzie: Sandomierz

kto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

kontakt: Tomasz Biernacki; tomasz.biernacki@mosir.sandomierz.pl; 786-023-106

opis: Wydarzenie polegać będzie na przepłynięciu rzeki Wisły w poprzek – dystans ok. 200m

url: http://mosir.sandomierz.pl/


logo_mosir
Regulamin
1.Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2. Cel Imprezy
– Promocja aktywnego stylu życia,
– Promocja miasta Sandomierza,
– Promocja programu Rok Rzeki Wisły 2017,

 1. Termin i Miejsce
  21.01.2017 sobota – Bulwar im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu
  Biuro imprezy czynne od 10:30 do 11:30 (budynek Przystani Wodnej Sandomierz MOSiR)
  Wspólna rozgrzewka: 11:40
  Start: 12:00

4.Uczestnicy
Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które mają ukończone 18 lat oraz spełnią następujące warunki:
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
• akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych.
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanym w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej
• wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

5.Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane indywidualnie do dnia 15.01.2017r.
– drogą elektroniczną na adres mailowy: tomasz.biernacki@mosir.sandomierz.pl
(w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, klub, nr telefonu)
– telefonicznie pod numerem telefonu: 786-023-106

Opłata startowa – 40 zł (płatne w dniu imprezy)

Maksymalna liczba uczestników – 40 (decyduje kolejność zgłoszeń)
6. Nagrody i wyróżnienia.
– Pakiet startowy – okolicznościowy gadżet
– Każdy uczestnik, który pokona wyznaczony dystans w wodzie otrzyma pamiątkowy medal.
– dla wszystkich uczestników gorący posiłek

7.Przebieg imprezy.
Konkurencja polegać będzie na przepłynięciu rzeki Wisły w poprzek – dystans ok. 200m
Każdy z uczestników płynie wpław z bojką ratowniczą.
Dopuszcza się stosowanie pianek pływackich, płetw, czepków, okularów.

 1. Postanowienia końcowe.
  – w przypadku złych warunków atmosferycznych (kra na wodzie) impreza zostanie
  przeniesiona na inny termin.
  – zawody mają charakter rekreacyjny,
  – impreza nie wyłania zwycięzcy, polega na pokonaniu danego odcinka rzeki.
  – Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie.
  – Zawodnicy biorący udział w imprezie ubezpieczają się na własną odpowiedzialność.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu lub świadczącego usługę w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  – Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w imprezie.
  – W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podejrzenia niewystarczająco dobrego stanu zdrowia lub stanu psychofizycznego, albo w przypadku podejrzenia pozostawania uczestnika w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, Organizator ma prawo odmówić zgłoszonemu uczestnikowi udziału w imprezie.
  – we wszystkich sprawach spornych decyduje organizator imprezy.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 786-023-106
ZAPRASZAMY!!!

wplaw_2016_0061