Konkurs rysunkowo-malarski Nadwiślańskie miasta | ROK RZEKI WISŁY

Konkurs rysunkowo-malarski Nadwiślańskie miasta

kiedy: wrzesień – 2 grudnia 2017

gdzie: Konkurs bez ograniczeń terytorialnych. Wzięły udział głównie placówki warszawskie, podwarszawskie, ale i z Chełma (lubelskie). Zakończenie i wystawa pokonkursowa w Warszawie.

kto: Oddział PTTK Ochota w Warszawie

kontakt: Małgorzata Grudzińska (wiceprezes Oddziału PTTK Ochota) mgrud@onet.eu

opis: Konkurs przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Temat Nadwiślańskie miasta wybrano w ramach realizacji hasła programowego PTTK „Wisła łączy” (w Roku Wisły)

url: http://ochota.pttk.pl/krm17.php


Konkurs rysunkowo-malarski dla dzieci i młodzieży szkolnej Nadwiślańskie miasta

Wpłynęło 406 prac z 33 placówek oświatowych. Młodymi artystami opiekowało się 93 nauczycieli. Nagrodzono 87 prac w czterech kategoriach wiekowych, przyznano także kilka wyróżnień. 2 grudnia 2017 roku w MDK „Ochota” odbyła się wystawa pokonkursowa i uroczyste wręczenie nagród. Spotkanie prowadzili pani Maria Pilich i pan Włodzimierz Tymowski. Na zakończenie odbył się konkurs krajoznawczy o nadwiślańskich miastach.