Wisła – między rzeką a kanałem | ROK RZEKI WISŁY

Wisła – między rzeką a kanałem

kiedy: 13.11.2017

gdzie: Oświęcim

kto: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im.Orła Białego w Oswięcimiu

kontakt: Barbara Żydek; z_sp5@wp.pl

opis: W ramach zajęć pozalekcyjnych umożliwiliśmy uczniom naszej szkoły w postaci filmu, pod nazwą Kino z SP5, przedstawienie filmu pt. Wisła - między rzeką, a kanałem. Po zakończonej projekcji i pogadance, uczniowie przed wejściem do sali na otrzymanych biletach wpisali swoje imię i nazwisko, gdzie po zakończeniu zostały rozlosowane mapy dotyczące Wiły i wiślisk w Małopolsce.