Międzyszkolny Konkurs „Poznaj z nami rzekę Wisłę” | ROK RZEKI WISŁY

Międzyszkolny Konkurs „Poznaj z nami rzekę Wisłę”

kiedy: 08.12.2017

gdzie: Radom

kto: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Radom

kontakt: 604050608; sekretariat33@op.pl

opis: Międzyszkolny konkurs mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat rzeki Wisły, integracja radomskich szkół. Konkurs ukazujący prace plastyczne dotyczące rzeki Wisły oraz wiedzy literackiej (legendy o Wiśle), budowanie tekstów i prezentacja artystyczna.

url: http://www.psp33radom.pl/1102-poznaj-z-nami-rzekę-wisłę


8 grudnia 2017 r. w PSP nr 33 odbył się międzyszkolny konkurs „Poznaj z nami rzekę Wisłę”. W konkursie wzięły udział szkoły: PSP nr 29, PSP nr 2, PSP nr 31, PSP nr 24 i PSP nr 33. Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap to wykonanie pracy plastycznej, która miała ukazywać Wisłę w postaci ludzkiej bądź zwierzęcej tak, aby oddać jej zmienny charakter (nurt spokojny, szalony, niebezpieczny itp.). Prace te każda z drużyn miała oddać na 4 dni przed konkursem. Drugi etap to spotkanie w PSP nr 33 i rywalizacja drużyn. Wszystkie zadania konkursowe miały charakter interdyscyplinarny, obejmowały wiedzę geograficzną, historyczną i literacką. Do zadań konkursowych należały:
1. Quiz.
2. Znajomość legend na podstawie cytatów i rekwizytów.
3. Prezentacja fragmentu wiersza o Wiśle w formie: prognozy pogody, sprawozdania sportowego, prośby do mamy, żartu.
4. Prezentacja pracy plastycznej w formie piosenki, pantomimy lub scenki.
5. Działania praktyczne – ,,połów ryb”.
Całość konkursu była ilustrowana filmem ukazującym zdjęcia najpiękniejszych wiślanych krajobrazów.
Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością, świetnymi wiadomościami i umiejętnościami. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Przyznano pierwsze miejsce trzem szkołom: PSP nr 29, PSP nr 31, PSP nr 33. Drugie miejsce – PSP nr 2. Trzecie miejsce – PSP nr 24.