Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach | ROK RZEKI WISŁY

Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach

kiedy: 12 sierpnia – 22 października 2017

gdzie: Kaliszany Kolonia/Józefów nad Wisłą/Małopolski Przełom Wisły

kto: Robert Rudolf

kontakt: robertorudolfo@gmail.com

opis: Stacja badawcza Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach zaprasza na wyspę wiślaną, gdzie prowadzone są badania naukowe polegające na chwytaniu, obrączkowaniu, obserwowaniu i liczeniu ptaków wykorzystujących dolinę Wisły jako trasę wędrówki z lęgowisk na zimowiska. Zapewniamy ptaki na wyciągnięcie ręki, niezapomnianą atmosferę i krajobrazy Małopolskiego Przełomu Wisły, bliskość natury, uroki wyspy wiślanej i znacznej odległości od cywilizacji.

url: http://kaliszany.blogspot.com/


W ramach Flisu Obywatel Rzeki Wisły to właśnie w Kaliszanach opowiemy, jak płynąć Wisłą, nie niszcząc rezerwatów i nie szkodząc zwierzętom. Na spotkanie 23.07 w Kaliszanach zapraszamy wszystkich, którym los rzeki naturalnej i bogatej ekologicznie nie jest obcy. Będzie też okazja odwiedzić prawdziwy ptasi raj i porozmawiać o sierpniowym starcie obozu ornitologów.


Głównym założeniem badań jest chwytanie i obrączkowanie ptaków w czasie ich jesiennej wędrówki, co umożliwia poznanie tras oraz terminów wędrówek, miejsc zimowania, powracalności do miejsc lęgowych, długości życia i wielu innych szczegółów biologii życia ptaków. Poza chwytaniem prowadzone są stałe obserwacje i liczenia ptaków przelatujących doliną Wisły. Ma to duże znaczenie w monitoringu przelotu i poznaniu populacji ptaków wykorzystujących dolinę Wisły jako trasę wędrówki.


Przy okazji badań organizowane będą warsztaty przyrodnicze i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na których powiemy i pokażemy:
Techniki obrączkowania i pomiary biometryczne ptaków.
Jakie informacje możemy uzyskać dzięki obrączkowaniu?
Jak zachowywać się w miejscach występowania chronionych gatunków ptaków?
Jak chronić ptaki na wiślanych wyspach i ławicach?
Jak zachować cenne walory doliny Wisły?
Czy można uprawiać i rozwijać turystykę, nie szkodząc przyrodzie?


Działanie w ramach projektu Obywatel Rzeki Wisły