Pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy po Wiśle Gdańsk-Warszawa | ROK RZEKI WISŁY

Pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy po Wiśle Gdańsk-Warszawa

kiedy: 19-27.04.2017

gdzie: Gdańsk-Warszawa

kto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasto Bydgoszcz

kontakt: Stanisław Wroński Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych; s.wronski@kujawsko-pomorskie.pl; 566218 385, 56 6218332

opis: W dniach 19-27 kwietnia 2017 r. odbędzie się pilotażowy, badawczo-promocyjny rejs kontenerowy Wisłą z portów trójmiejskich w głąb kraju do Tczewa, Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Warszawy. Celem tego zadania jest identyfikacja utrudnień żeglugowych na drodze wodnej Wisły, z jakimi w obecnych warunkach nawigacyjnych musi zmierzyć się armator transportujący towar z portów morskich wgłąb kraju oraz wzrost świadomości dotyczącej potrzeby włączenia żeglugi śródlądowej w system transportowy kraju.

url: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/


W ubiegłym roku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Miastem Bydgoszcz, przystąpiły do międzynarodowego projektu EMMA (Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych), który ma za zadanie zwiększyć świadomość wśród decydentów odnośnie możliwości i zalet wykorzystania żeglugi śródlądowej w sektorze transportu towarów i połączeń multimodalnych. Jednym z przedsięwzięć projektu jest organizacja rejsu kontenerowego o charakterze promocyjno-badawczym, który odbędzie się z portów trójmiejskich do Warszawy. To wyjątkowe wydarzenie ma pokazać, że już dziś, mimo niesprzyjających warunków nawigacyjnych, możliwe jest prowadzenie żeglugi towarowej na dolnej Wiśle. To również szansa na dotarcie do szerszego grona odbiorców i uświadomienie jak wiele zalet posiada żegluga śródlądowa i jak wiele jej aktywizacja przyniesie korzyści.