Projekt edukacyjno-wychowawczy „POLSKA-KRAJ NAD WISŁĄ” | ROK RZEKI WISŁY

Projekt edukacyjno-wychowawczy „POLSKA-KRAJ NAD WISŁĄ”

kiedy: wrzesień 2017 do grudzień 2017

gdzie: GNIEZNO,województwo Wielkopolskie

kto: PRZEDSZKOLE NR 6

kontakt: koordynator projektu Anna Bartczak-Polerowicztel. 602 886 272 Przedszkole nr 6 Gniezno tel.61 426 12 95; anna.b-p@o2.pl

opis: Projekt edukacyjno-wychowawczy „POLSKA-KRAJ NAD WISŁĄ” przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkole nr 6 "Polne Kwiaty" w Gnieźnie (oddział I-V).Ma na celu włączenie się w ogólnopolskie obchody i propagowanie idei Roku Rzeki Wisły. Jego realizacja ma służyć rozwijaniu zainteresowań przedszkolaków pięknem „nadwiślańskiej” przyrody i jej ochroną, poznaniu miast leżących nad Wisłą a także stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych służących rozwojowi zdolności artystycznych dzieci( np. wokalnych. recytatorskich, plastycznych). Poprzez jego realizację przedszkolaki uczyć się będą patriotyzmu – miłości do ojczyzny,wyrabiania nawyku czytania oraz zamiłowania do książek, gromadzenia literatury na dany temat.

url: http://www.polnekwiaty.deo.pl


Realizacja projektu „POLSKA-KRAJ NAD WISŁĄ”
1.Wycieczka do Biblioteki oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego celem gromadzenia informacji o Wiśle z różnych źródeł literackich (znaczenie gospodarcze, turystyczne i historyczne, ekologiczne).
2.Wydanie specjalnego numeru pisemka „Polne Kwiaty” dla przedszkolaków i ich rodzin poświęconego Wiśle i miastom nad nią leżącym.
3. Prezentacja multimedialna , wyświetlanie filmów na tablicy interaktywnej .in. zabytki ,legendy, herby wybranych miast Polski leżących nad Wisłą.
4. Codzienne, głośne czytanie dzieciom w ramach Kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom m.in. legend, wierszy o Wiśle ciekawostek, flora i fauna rzeki przez wychowawców-nauczycieli oddziałów, a także zaproszonych gości – Klub Motyli Książkowych (rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo).
5. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu, nad wodą/
zorganizowanie międzygrupowych zabaw i zawodów sportowych.
6. Prezentacje artystyczne
-Zorganizowanie konkursu recytatorsko-wokalnego (przygotowanie dzieci do
występów oraz prezentacji artystycznych dla innych przedszkoli Gniezna/
seniorów z Domu Pomocy Społecznej, rodziców)
– Przygotowanie i zwiedzanie przez przedszkolaków, ich rodziny, gości (dzieci i dorosłych) galerii poświęconej krajobrazom znad Wisły
– Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci poprzez Malowanie na sztalugach – wystawa prac dzieci Z Przedszkola nr 6

Fotorelacja: