Projekt „Rok rzeki Wisły” | ROK RZEKI WISŁY

Projekt „Rok rzeki Wisły”

kiedy: listopad 2017 – marzec 2018

gdzie: Warszawa

kto: Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 321 w Warszawie

kontakt: 22 836 39 78; dzwonowska@wp.pl

opis: W związku z jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa czyli podniesieniem jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej oraz trwającym Rokiem Rzeki Wisły w szkole: odbędzie się konkurs dla uczniów związany z Wisłą, zostanie zorganizowana wystawa prezentująca prace dotyczące rzeki Wisły, zostaną przeprowadzone lekcje modelowe w obecności dorady metodycznego m.st. Warszawy i innych warszawskich nauczycieli.


W związku z jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa czyli podniesieniem jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej oraz trwającym Rokiem Rzeki Wisły w szkole:

  • w listopadzie zostaną przeprowadzone lekcje modelowe w obecności doradcy metodycznego m.st. Warszawy i innych warszawskich nauczycieli;
  • w miesiącach styczeń-luty odbędzie się konkurs dla uczniów związany z Wisłą (plastyczny i quiz), informacje do konkursu uczniowie będą mieli udostępnione na specjalnie przygotowanej dla nich stronie;
  • w marcu zostaną ogłoszone wyniki konkursu i zostanie zorganizowana w szkole wystawa prezentująca prace uczniów dotyczące rzeki Wisły.