ROK RZEKI WISŁY NA MAZOWSZU | ROK RZEKI WISŁY

ROK RZEKI WISŁY NA MAZOWSZU

kiedy: 1.01.2017-31.12.2017

gdzie: Województwo Mazowieckie

kto: Samorząd Województwa Mazowieckiego

kontakt: Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

opis: Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą 231/16 ogłosił ROK RZEKI WISŁY 2017 NA MAZOWSZU.

url: https://www.mazovia.pl


ROK RZEKI WISŁY NA MAZOWSZU – oprócz oczywistej roli przypomnienia o historii i losach województwa, ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat najważniejszej rzeki, zwłaszcza w obliczu dokonujących się nad nią procesów ekonomiczno-społecznych, zwrócenie społeczności nadwiślańskich ku rzece, w której tkwi potencjał rozwoju oraz aktywizację lokalną i wykorzystanie tego potencjału do tworzenia oferty o znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym, jak też konkretnych produktów społecznych, ekonomicznych, turystycznych i kulturalnych. Wydarzenie dysponuje silnym wsparciem oddolnym społeczności nadwiślańskich, które przystąpiły do realizacji własnych programów związanych z rocznicą. Jednocześnie wpisuje się w ogólnokrajowe obchody, współbrzmiąc z ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. Uchwalenie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu podkreśla rolę Wisły Mazowieckiej w kontekście historycznym, ale również pozwala przyjąć aktywną rolę województwa wobec inicjatywy, z jaką wychodzi wiele mazowieckich społeczności nadwiślańskich – wzmacniając tym samym ich działania.

Pełne uzasadnienie wniosku


ROK RZEKI WISŁY NA MAZOWSZU ma kapitalne znaczenie dla działań wspieranych przez nadwiślańskie samorządy, ponieważ prezentuje jasne, pozytywne stanowisko sejmiku województwa wobec uchwały Sejmu RP i wolę samorządu województwa do jej realizacji w formie konkretnych działań na terenie Mazowsza. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego ważnego dla Mazowsza aktu: członkom Sejmiku Województwa Mazowieckiego za pomyślne głosowanie, panu wicemarszałkowi Raboszukowi za przedstawienie projektu uchwały, Zespołowi ds Patronatów i Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego za rekomendację, Departamentowi Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za wspieranie naszej inicjatywy i śmiałą wizję rozwoju turystyki na Mazowszu oraz przede wszystkim panu Marszałkowi Struzikowi za osobiste zaangażowanie w sprawy Wisły i nadwiślańskim miastom, które od początku nas wspierają. Wisła jest łącznikiem Mazowsza – działamy wspólnie!
Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki w 2017 oraz załoga Fundacji ROK RZEKI WISŁY