Rok Rzeki Wisły | ROK RZEKI WISŁY

Rok Rzeki Wisły

kiedy: 14-12-2017

gdzie: Urle

kto: Magdalena Piesio

kontakt: magdapiesio@wp.pl

opis: Wielkie święto Wisły w naszym Liceum obchodziliśmy wspólnie z zaproszonymi uczniami ze Szkoły Podstawowej. 2017 został ogłoszony ROKIEM RZEKI WISŁY. Nasze wydarzenie miało na celu pokazanie piękna rzeki i postępujących zmian na jej brzegach, urody mijanych miejscowości oraz inicjatyw lokalnych samorządów w rozwoju turystyki wodnej.

url: http://www.liceumurle.pl/9-aktualnosci/182-wielkie-swieto-wisly-w-rok-rzeki-wisly


Wielkie święto Wisły w naszym Liceum obchodziliśmy wspólnie z zaproszonymi uczniami ze Szkoły Podstawowej. 2017 został ogłoszony ROKIEM RZEKI WISŁY.
Inspiracją tej idei było upamiętnienie 550 rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Przedsięwzięciu towarzyszyły liczne działania w celu odkrycia mało znanych wartości krajobrazowych i turystycznych doliny Wisły jak również zagospodarowania jej brzegów oraz ukazania znanych i nieznanych miast i miejscowości. Młodzież bardzo aktywnie włączyła się w ich realizacje. Przygotowania trwały wiele tygodni, przez ten czas uczniowie wyszukali cenne publikacje dotyczące Wisły. Wszyscy pisali Wielki Test o Wiśle, a nasi młodsi koledzy w różnej formie graficznej zilustrowali znane legendy o Wiśle- najpiękniejsze zostały nagrodzone. Gościem specjalnym spotkania był wielki pasjonat i znawca sztuki flisackiej p. Henryk Słowikowski, twórca prywatnego muzeum historyczno-etnograficznego. W barwny sposób mówił o roli flisu w naszym regionie. W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs Wiedzy o Wiśle, laureaci nagrodzeni gromkimi brawami otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.
Nasze wydarzenie miało na celu pokazanie piękna rzeki i postępujących zmian na jej brzegach, urody mijanych miejscowości oraz inicjatyw lokalnych samorządów w rozwoju turystyki wodnej.