Seminarium „Vistulana w zbiorach polskich” | ROK RZEKI WISŁY

Seminarium „Vistulana w zbiorach polskich”

kiedy:

gdzie: Warszawa, woj. mazowieckie

kto: PAN Archiwum w Warszawie, Instytut Historyczny UW

kontakt: Katarzyna Słojkowska; kslojkowska@apan.waw.pl; 22 657 28 92, 22 657 27 88

opis: Seminarium, na którym zostaną poruszone zagadnienia archiwaliów i obiektów muzealnych dotyczących Wisły, jej roli w dziejach kraju i regionów, obecności rzeki w sztukach plastycznych. Seminarium będzie towarzyszyć wystawa materiałów archiwalnych ze zbiorów PAN Archiwum w Warszawie.


Seminarium i wystawa mają za zadanie ukazać znaczenie i rolę Wisły. Będą zaprezentowane materiały ze zbiorów polskich instytucji, dotyczące rzeki, historii żeglugi wiślanej, turystyki nadwiślańskiej, nadwiślańskich obiektów. Wystąpienia przedstawią archiwiści, kustosze, archeolodzy. Na wystawie będzie można obejrzeć vistulana wydobyte ze spuścizn polskich uczonych z zasobu PAN Archiwum w Warszawie.